Publicaties

2019 Kansen Keren | Spel 

(C.Jansen)

 

2018 AanZ€t met geld | Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen Bohn Stafleu van Loghum, Vakblad Sociaal werk (19:21) https://doi.org/10.1007/s12459-018-0157-3

(C.Jansen, L. Havens, I. Van Asselt-Goverts en L. Verharen

 

2016 Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Lessen uit andere landen; Resultaten internationale verkenning In: Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg [p373-410].

(C. Jansen, I. ten Berge, H. Van den Bosch & C. Vink)

2014 Appropriate Care for Shelter-Based Abused Women: Concept Mapping with Dutch Clients and Professionals.
(I. Jonker, C. Jansen, M. Christians & J. Wolf. Journal of Violence against Woman.

2012 Herstelwerk. Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen. Werkboek.
(C. Jansen, M. Christians & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud)

2011 Krachtwerk, methodiekboek basismethodiek in de vrouwenopvang.
(J. Wolf en C. Jansen, Nijmegen: UMC St Radboud).

2011 Krachtwerk, werkboek basismethodiek in de vrouwenopvang.
(J. Wolf en C. Jansen, Nijmegen: UMC St Radboud).

2010 Artikelen voor OxO-bulletin.
(Nijmegen: UMC St Radboud)

2010 Inventariseren en screenen in de vrouwenopvang.
(C. Jansen en J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2009 Bed, bad, broodje pindakaas. Profiel, gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.
(S. Brilleslijper-Kater, M. Beijersbergen, J. Asmoredjo, C. Jansen & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2008 Zwerfjongeren Utrecht. Omvang en profiel van de zwerfjongerenpopulatie.
(M. Beijersbergen, C. Jansen, & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2007 Dakloos in Zeeland. Onderzoek naar profiel en perspectief van daklozen en zwerfjongeren.
(C. Jansen, C. Mensink en J. Wolf. Amsterdam: SWP)

2006 Tussen macht & Onmacht. Documentaire over partnergeweld in lesbische relaties.
(COC-Nijmegen & Manskracht. Nijmegen: COC Nijmegen)

2006 Quickscan registratie huiselijk geweld.
(C. Jansen, C. Mensink en J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud)

2004 ’t Verleden de Baas in: Tijdschrift over Kindermishandeling.
(Utrecht: NIZW)

2003 Ontspoorde mantelzorg verschenen in: Handboek Thuiszorg, 2003, hoofdstuk C 11.2.
(C. Jansen, M. Moree. Maarssen, Elsevier).

2002 Werkboek Regionale samenwerking tegen ouderenmishandeling.
(C. Jansen. Utrecht: NIZW).

2002 Ontspoorde mantelzorg, als zorgen even teveel wordt.
(C. Jansen. Utrecht: NIZW).

2001 Artikelen voor Tijdschrift over kindermishandeling.
(Utrecht: NIZW).

2001 Weerbaarheid bij kinderen in: Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg.
(C. Jansen. Maarssen: Elsevier).

2001 Artikelen voor Nieuwsbrief Oud&Mishandeld.
(Utrecht: NIZW).

2000 Zeg maar Mikkie, 9 dagen TimeOut.
(Oosterbeek: Hera Vrouwenopvang Gelderland).