Publicaties

2021 Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis (MovisiePelt, van, M., Repetur, L., Jansen, J. en C. Jansen)


2020 Sociale Kwaliteit voor een sterke Sociale Basis (Heessels, M., Wolf, J., Verharen, L. en C. Jansen)


2019 Kansen Keren door sociologische verbeeldingskracht (C. Jansen en N. Notten) Vakblad sociaal werk.


2019 Kansen Keren | Spel 

(C.Jansen)

 

2018 AanZ€t met geld | Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen Bohn Stafleu van Loghum, Vakblad Sociaal werk (19:21) https://doi.org/10.1007/s12459-018-0157-3

(C.Jansen, L. Havens, I. Van Asselt-Goverts en L. Verharen

 

2016 Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. Lessen uit andere landen; Resultaten internationale verkenning In: Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg [p373-410].

(C. Jansen, I. ten Berge, H. Van den Bosch & C. Vink)

2014 Appropriate Care for Shelter-Based Abused Women: Concept Mapping with Dutch Clients and Professionals.
(I. Jonker, C. Jansen, M. Christians & J. Wolf. Journal of Violence against Woman.

2012 Herstelwerk. Krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen. Werkboek.
(C. Jansen, M. Christians & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud)

2011 Krachtwerk, methodiekboek basismethodiek in de vrouwenopvang.
(J. Wolf en C. Jansen, Nijmegen: UMC St Radboud).

2011 Krachtwerk, werkboek basismethodiek in de vrouwenopvang.
(J. Wolf en C. Jansen, Nijmegen: UMC St Radboud).

2010 Artikelen voor OxO-bulletin.
(Nijmegen: UMC St Radboud)

2010 Inventariseren en screenen in de vrouwenopvang.
(C. Jansen en J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2009 Bed, bad, broodje pindakaas. Profiel, gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang.
(S. Brilleslijper-Kater, M. Beijersbergen, J. Asmoredjo, C. Jansen & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2008 Zwerfjongeren Utrecht. Omvang en profiel van de zwerfjongerenpopulatie.
(M. Beijersbergen, C. Jansen, & J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud).

2007 Dakloos in Zeeland. Onderzoek naar profiel en perspectief van daklozen en zwerfjongeren.
(C. Jansen, C. Mensink en J. Wolf. Amsterdam: SWP)

2006 Tussen macht & Onmacht. Documentaire over partnergeweld in lesbische relaties.
(COC-Nijmegen & Manskracht. Nijmegen: COC Nijmegen)

2006 Quickscan registratie huiselijk geweld.
(C. Jansen, C. Mensink en J. Wolf. Nijmegen: UMC St Radboud)

2004 ’t Verleden de Baas in: Tijdschrift over Kindermishandeling.
(Utrecht: NIZW)

2003 Ontspoorde mantelzorg verschenen in: Handboek Thuiszorg, 2003, hoofdstuk C 11.2.
(C. Jansen, M. Moree. Maarssen, Elsevier).

2002 Werkboek Regionale samenwerking tegen ouderenmishandeling.
(C. Jansen. Utrecht: NIZW).

2002 Ontspoorde mantelzorg, als zorgen even teveel wordt.
(C. Jansen. Utrecht: NIZW).

2001 Artikelen voor Tijdschrift over kindermishandeling.
(Utrecht: NIZW).

2001 Weerbaarheid bij kinderen in: Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg.
(C. Jansen. Maarssen: Elsevier).

2001 Artikelen voor Nieuwsbrief Oud&Mishandeld.
(Utrecht: NIZW).

2000 Zeg maar Mikkie, 9 dagen TimeOut.
(Oosterbeek: Hera Vrouwenopvang Gelderland).